Elementi dizajna

Elementi dizajna definisani su u svakom umetničkom delu i vizuelnom dizajnu. Elementi dizajna su: – tačka – linija – forma, oblik i prostor – pokret – boja – šara – tekstura Tačka nema ni širinu ni visinu ni dužinu, stoga se može smatrati nekakvim apstraktnim, nedefinisanim oblikom. Ona je osnova za sve druge vizuelne oblike.…