Vizuelna komunikacija

Vizuelna komunikacija je proces komuniciranja informacija, ideja ili poruka kroz upotrebu vizuelnih elemenata, kao što su slike, grafike, simboli, boje, fontovi i druge vizuelne komponente. Ova vrsta komunikacije koristi vizuelne stimulanse kako bi prenela poruke ili informacije ciljnoj publici. Vizuelna komunikacija ima širok spektar primena, uključujući: Grafički dizajn: Upotreba grafičkog dizajna za stvaranje logotipa, brošura,…