FOTOGRAFIJE - OBRADA I OPTIMIZACIJA

Jedna od usluga koju vam mogu ponuditi jeste i obrada, korekcija i optimizacija vaših fotografija. Ukoliko vam je potrebno poboljšanje osvetljenja, korekcija boja, uklanjanje određenih detalja sa fotograije, montaža, bojenje ili neka druga intervencija na vašim fotografijama, javite se.