Uloga flajera u marketingu

Flajeri igraju bitnu ulogu u marketingu i dizajnu, predstavljajući jedan od najefikasnijih i najisplativijih načina za promociju proizvoda, usluga i događaja. Oni omogućavaju direktnu komunikaciju sa ciljnom publikom i pružaju fleksibilnost u kreiranju sadržaja koji je informativan, privlačan i lako dostupan. U nastavku ćemo istražiti značaj flajera u kontekstu marketinga i dizajna.   – Direktna komunikacija…