Različite primene 3D mapa

3D mape imaju različite primene u mnogim oblastima, a evo nekoliko primera: Navigacija i GPS: 3D mape omogućavaju korisnicima da preciznije vizualizuju svoju rutu i okolinu tokom vožnje ili pešačenja. Ovo može pomoći u smanjenju nesreća i boljem razumevanju terena. Turizam: 3D mape su korisne za turiste jer im omogućavaju da istražuju destinacije i atrakcije…