Hotel Sloboda, Šabac

Hotel Sloboda predstavlja jedno od arhitektonskih obeležja i simbola grada Šapca. Otvoren je 29.aprila 1977. godine a gradnja je trajala tri godine. Danas posluje u sastavu A-hotela, grupe koja obuhvata, pored hotela Sloboda i hotele Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Park u Vrnjačkoj banji i Master u Novom Sadu. Hotel Sloboda nalazi se na…

Šabac

Šabac je grad u zapadnoj Srbiji, smešten na obali Save. U XV veku, kada Turci ovladavaju ovim krajevima, podižu tvrđavu Bigir Delen, nedaleko od ušća danas zatrpane rečice Kamičak u reku Savu. Ova tvrđava imala je ulogu značajne odbrambene tačke Osmanskog carstva prema Austrougarskoj. U borbi za prevlast na Balkanu, tvrđava na Savi često je…