Jedan od bitnijih faktora sveukupnog vizuelnog identiteta firme, kompanije, proizvoda jeste logotip. Logo dizajn i izrada logotipa je jedna od usluga koju možete poručiti putem ovog sajta. Logotip je vaša uvodna reč u komunikaciji sa klijentima ili, jednostavnije rečeno, logitip je prva stvar vezana za poslovanje vaše firme koju klijent, korisnik ili potrošač vidi. Logo vam pomaže da se izdvojite u odnosu na konkurenciju stoga nemojte gubiti vreme.