Sve fotografije na stranici su autorske. Ukoliko vam je potrebna obrada, korekcija ili optmizacija  fotografija za web, dostavite materijal na mail.