Fotografije – obrada i optimizacija

Sve fotografije na stranici su autorske. Jedna od usluga koju vam mogu ponuditi jeste i obrada, korekcija i optimizacija vaših fotografija. Ukoliko vam je potrebno poboljšanje osvetljenja, korekcija boja, uklanjanje određenih detalja sa fotograije, montaža, bojenje ili neka druga intervencija na vašim fotografijama, mogu vam pomoći.