Grom i pakao

U izrazima pod odrednicom pakao nalazimo još i blažu psovku, kletvu, uzvik grom i pakao, koja se koristi za izražavanje ljutnje i besa… Prema hrišćanskom verovanju pakao predstavlja mesto u podzemnom svetu gde u zagrobnom životu duše grešnika večno ispaštaju ovozemaljske grehe; carstvo mrtvih, carstvo demona i đavola, što je ujedno i primarno značenje ove reči. Iz hrišćanske slike stradanja razvilo…

Visoki Dečani

Manstir Visoki Dečani izgrađen je 1335. godine i zadužbina je Stefana Dečanskog i njegovog sina Dušana. Inicijativa za izgradnju manastira i odabir mesta gradnje potekla je od Svetog Save. Manastir je posvećen Spasovdanu (Vaznesenje Gospodnje). Graditelj manastira bio je katolički monah, fra Vito iz Kotora. Klikni

Pećka patrijaršija

Pećka patrijaršija predstavlja jedan od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika srpske kulturne baštine. Kompleks čine glavna crkva Sv, Apostola, crkva Sv. Dimitrija i Bogorodičina crkva sa crkvicom Sv. Nikole. Crkva Sv. Apostola postaje u XIII veku centar srpske arhiepiskopije a od 1346. godine i centar patrijaršije. Nakon smrti patrijarha Arsenija II 1463. godine patrijašrija je ukinuta od…

Kalemegdan

Kalemegdan je tvrđava u Beogradu, iznad ušća Save u Dunav. Smatra se da su prvo naselje na ovom prostoru osnovali Kelti, posle napada na Delfe 279. godine pre nove ere. U doma Rimljana tu se nalazio vojni logor. U svojoj istoriji a zahvaljujući svom geografskom položaju, Beograd je menjao brojne vladare, bio poprište brojnih bitaka,…