Elementi dizajna

Elementi dizajna definisani su u svakom umetničkom delu i vizuelnom dizajnu. Elementi dizajna su:– tačka– linija– forma, oblik i prostor– pokret– boja– šara– teksturaTačka nema ni širinu ni visinu ni dužinu, stoga se može smatrati nekakvim apstraktnim, nedefinisanim oblikom. Ona je osnova za sve druge vizuelne oblike. Uprskos činjenici da nema nijednu naglašenu dimenziju, ona…