Dimitrije Pantić

Dimitrije Pantić zvani Mita tipičan je predstavnik dobrog i poštenog čoveka, žrtve svakog mogućeg sistema. Večito bez kinte, pošten i principijelan, čovek sa idejama koje bi mogle da spasu raspalo preduzeće ali nema mogućnosti da ih sprovede u delo i realizuje, saplitan od strane svakojakog sistema, na svakom ćošku i u svakoj prilici, sa svima…