Alati za dizajnere

U ovom članku možete videti koji alati za dizajnere umnogome olakšavaju posao i pomoću kojih možete unaprediti vaš rad. Na internetu se nalazi veliki broj alata koji su od velike koristi, a ovo su samo neki od njih. Business Card Mockup Omogućava vam da proverite izgled vizit karata i da što pre dođete do finalne…